به گزارش کلینیک روانشناسی تارا: حضور دکتر رفیعی پور (رئیس دپارتمان روانشناسی کمیته پارالمپیک)

در کنار خانم زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی جهان

🏆اردوی تیم ملی تیر اندازی با کمان