کارگاه مقابله با اضطراب اجتماعی

ویژه نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال

مدرسین :

دکتر امین رفیعی پور
پزشک و دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

فاطمه آذر
دانش آموخته روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

💻به صورت آنلاین
☀️پنجشنبه و جمعه
۱۶ و ۱۷ بهمن
ساعت ۱۴ الی۱۷

تماس با شماره های ذیل به منظور ثبتنام:
۰۲۱-۸۸۸۷۴۳۳۳
۰۲۱-۸۸۲۰۵۳۸۴
۰۹۳۹۲۳۲۸۰۸