دکتر امین رفیعی پور

 پزشک و متخصص روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران 

روان درمانگر

ادامه مطلب

سهیلا جاویدنیا

مشاور و روان شناس

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

ادامه مطلب

سید مصطفی شیرخدایی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی 

روان درمانگر، روانسنج و درمانگر تکنولوژیک

ادامه مطلب

دکتر سبا جعفری

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه رودهن

روان درمانگر تحلیلی ( فردی- گروهی)

ادامه مطلب

هانیه شهرابی فراهانی

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی خانواده/ دانشگاه شهید بهشتی

درمانگر اختلالات هیجانی/زوج درمانی/مشاوره پیش از ازدواج

ادامه مطلب

پندار جاهد عطاییان

دکترای روانشناسی سلامت

 مشاور و نوروتراپیست

ادامه مطلب

ژیلا آهنگرزاده

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

روان درمانگر

ادامه مطلب

دکتر مریم حاجی لو

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

پزشک عمومی

ادامه مطلب

مونا قاضیان

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

روان درمانگر  

ادامه مطلب