دکتر امین رفیعی پور

 پزشک و متخصص روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران 

روان درمانگر

ادامه مطلب

سهیلا جاویدنیا

مشاور و روان شناس

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

ادامه مطلب

سید مصطفی شیرخدایی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی 

روان درمانگر، روانسنج و درمانگر تکنولوژیک

ادامه مطلب

دکتر سبا جعفری

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه رودهن

روان درمانگر تحلیلی ( فردی- گروهی)

ادامه مطلب

هانیه شهرابی فراهانی

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی خانواده/ دانشگاه شهید بهشتی

درمانگر اختلالات هیجانی/زوج درمانی/مشاوره پیش از ازدواج

ادامه مطلب

پندار جاهد عطاییان

دکترای روانشناسی سلامت

 مشاور و نوروتراپیست

ادامه مطلب

ژیلا آهنگرزاده

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

روان درمانگر

ادامه مطلب

دکتر مریم حاجی لو

دکتر مریم حاجی لو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

پزشک عمومی

ادامه مطلب

مونا قاضیان

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

روان درمانگر  

ادامه مطلب